Header

Coaliţie pentru Internet mai sigur

December 13th, 2011 | Posted by admin in Informaţii

28 de companii lider s-au reunit pentru a forma o nouă coaliţie vizând transformarea Internetului într-un mediu mai adecvat şi mai sigur pentru copii. Coaliţia a fost alcătuită de Comisia Europeană, iar membrii săi fondatori sunt: Apple, BSkyB, BT, Dailymotion, Deutsche Telekom, Facebook, Google, Hyves, KPN, Liberty Global, LG Electronics, Mediaset, Microsoft, Netlog, Nintendo, Nokia, Opera Software, Orange, Research in Motion, RTL Group, Samsung, Sulake, Telefonica, Teliasonera, Telenor Group, Tuenti, Vivendi, Vodafone. Printre acţiunile prioritare se numără facilitarea raportării conţinuturilor periculoase, asigurarea unor parametri de confidenţialitate adecvaţi vârstei şi oferirea unor opţiuni mai variate pentru controlul parental, reflectând astfel nevoile unei generaţii care foloseşte Internetul de la o vârstă din ce în ce mai fragedă.

Vicepreşedintele Comisiei Europene, Neelie Kroes, a declarat: „Această nouă coaliţie trebuie să pună la dispoziţia copiilor şi a părinţiilor mijloace de protecţie transparente şi consecvente pentru a putea beneficia pe deplin de avantajele oferite de mediul online. Membrii fondatori ai coaliţiei sunt deja lideri în domeniul siguranţei copiilor pe internet. Conjugându-ne eforturile, vom impune ritmul pentru întreaga industrie de profil şi vom dispune de instrumentele adecvate pentru a oferi copiilor autonomie maximă în mediul online în condiţii de siguranţă.”

Membrii coaliţiei au adoptat o Declaraţie de intenţie în care au convenit să întreprindă acţiuni în cinci domenii:

  • Instrumente de raportare simple şi solide: funcţii uşor identificabile şi recognoscibile pe toate dispozitivele pentru a permite semnalarea eficace a conţinuturilor şi contactelor care par a fi prejudiciabile pentru copii şi intervenţia eficientă în astfel de situaţii;
  • Parametri de confidenţialitate adecvaţi vârstei: parametri care să ţină seama de nevoile unor grupe de vârstă diferite (astfel de parametri determină în ce măsură sunt disponibile informaţiile utilizatorului; de exemplu, dacă datele de contact sau fotografiile sunt disponibile numai pentru persoanele apropiate sau şi pentru publicul larg);
  • O utilizare mai largă a clasificării conţinutului: pentru a elabora o abordare general valabilă a clasificării în funcţie de vârstă, care ar putea fi utilizată la nivel transsectorial şi ar oferi părinţilor categorii de vârstă uşor de înţeles;
  • Disponibilitate şi utilizare sporită a controlului parental: instrumente uşor de folosit, promovate activ pentru a atinge un grad cât mai ridicat de utilizare a acestora;
  • Eliminarea eficientă a materialelor conţinând abuzuri asupra minorilor: pentru a îmbunătăţi cooperarea cu autorităţile responsabile cu aplicarea legii şi cu serviciile telefonice de urgenţă, în vederea luării de măsuri proactive pentru a elimina de pe internet materialele conţinând abuzuri sexuale asupra minorilor.

Coaliţia reprezintă o platformă de cooperare voluntară. Comisia speră ca soluţiile elaborate de membrii fondatori să fie adoptate de un număr din ce în ce mai mare de companii, pe care le invită să devină membre ale coaliţiei.

Context

Siguranţa copiilor pe internet constituie unul dintre principalele angajamente ale Agendei digitale pentru Europa (pentru informaţii generale cu privire la Agenda digitală pentru Europa, a se consulta IP/10/581, MEMO/10/199 şi MEMO/10/200).

În medie, în Europa copii încep să utilizeze internetul în jurul vârstei de şapte ani. 38% dintre copiii cu vârste între 9 şi 12 ani care folosesc internetul afirmă că au un profil pe o reţea de socializare, în pofida restricţiilor de vârstă impuse. Peste 30% dintre copiii care utilizează internetul o fac prin intermediul unui dispozitiv mobil, iar 26% prin intermediul consolelor de jocuri.

Coaliţia s-a format în urma unei solicitări adresate de vicepreşedintele Kroes sectorului TIC de a urgenta acţiunile pentru a răspunde la provocările pe care le reprezintă noile modalităţi de acces la internet utilizate de tinerii europeni (SPEECH/11/703).

Printre membrii fondatori ai coaliţiei se numără producători de telefoane mobile, furnizori de sisteme de operare, furnizori de servicii de internet, radiodifuzori, reţele de socializare şi operatori de telefonie mobilă. În viitor, noi membri se vor putea alătura coaliţiei.

Fiecare dintre cele cinci domenii de acţiune enunţate în Declaraţia de intenţie prevede termene limită şi indicatori de performanţă. În plus, membrii coaliţiei s-au angajat să conlucreze alături de Comisie şi să angajeze un dialog cu părţile interesate precum ONG-urile active în domeniul protecţiei copiilor şi a consumatorilor. La începutul acestei săptămâni, Comisia a convocat un grup de ONG-uri pentru ca în cadrul procesului să se pună în mod clar accentul pe obligativitatea responsabilizării şi raportării cu privire la acţiunile întreprinse. Coaliţia va efectua un bilanţ al activităţii sale în vara anului 2012 şi va stabili până atunci cu ce frecvenţă este necesar să fie întocmite bilanţurile viitoare.

Prezenta iniţiativă se bazează pe acordurile sectoriale existente precum Principiile pentru reţele de socializare mai sigure, Cadrul european pentru o utilizare mai sigură a telefoanelor mobile şi Informaţii despre jocuri la nivel pan-european (PEGI).

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>