Header

Educaţie pentru Societatea Informaţională

December 13th, 2011 | Posted by admin in Informaţii

5.000.000 de oameni din întreaga lume au posibilitatea să fie instruiţi şi certificaţi datorită susţinerii Agendei Digitale de către Fundaţia ECDL. ECDL ROMANIA susţine obiectivul declarat al Fundaţiei ECDL prin derularea programului “Educaţie pentru Societatea Informaţională”, alături de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS).

 

Agenda Digitală lansată de Comisia Europeană este prima dintre cele şapte iniţiative-pilot din cadrul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Ca operator naţional al Fundaţiei ECDL, ECDL ROMANIA garantează suportul atât pentru obiectivele Agendei Digitale, cât şi pentru obiectivele specifice ale Fundaţiei ECDL pentru a asigura aplicarea acestora cu succes în România,  colaborând cu principalii factori de influenţă ai Agendei Digitale.

 

ECDL ROMANIA a semnat cu Ministerul Educaţiei acordul “Educaţie pentru Societatea Informaţională” prin care părţile au convenit să colaboreze pentru ridicarea nivelului de competenţă în utilizarea tehnologiei informaţionale atât pentru cei  care au deja abilităţi, cât şi  pentru  cei  care  utilizează  pentru  prima  dată un calculator; să asigure un nivel de bază de cunoştinţe TIC pentru absolvenţii din învăţământul preuniversitar şi să modernizeze sistemul şi instituţiile de educaţie prin schimbare curriculară substanţială, care să fie orientată pe competenţele-cheie ce trebuie dobândite în şcoală.

 

Principalul obiectiv al programului “Educaţie pentru Societatea Informaţională” îl constituie stabilirea unei strategii de colaborare pentru facilitarea accesului elevilor şi profesorilor din sistemul de învăţământ din Romania la standardul de calitate al pregătirii în utilizarea calculatorului prin certificările ECDL, de realizare a unei proceduri de acreditare în condiţii optime a unităţilor de învăţământ drept centre de testare ECDL şi de recunoaştere a instruirii şi certificării pentru inspectori şcolari, profesori, elevi şi studenţi şi alt personal implicat în învăţământul românesc.

 

Prin acordul semnat cu MECTS, ECDL ROMANIA va continua acreditarea gratuită a unităţilor de învăţământ preuniversitar din România, drept centre de testare ECDL pe teritoriul României. De asemenea, ECDL ROMANIA va elibera gratuit, în cadrul unităţilor din învăţământul preuniversitar acreditate ECDL, permisele ECDL pentru 10.000 de elevi care au finalizat programul de certificare ECDL. MECTS recunoaşte certificarea ECDL, Permisul European de Conducere a Computerului, drept un atestat de operator pe computer cu valabilitate în sistemul de învăţământ şi va acorda cadrelor didactice, care obţin certificarea ECDL, credite profesionale transferabile.

 

La nivel european, Fundaţia ECDL, prin operatorii săi naţionali, s-a angajat să se asigure că 5.000.000 de cetăţeni vor avea oportunitatea de a obţine competenţe şi aptitudini digitale şi să scadă cu 3% numărul curent de 150 de milioane de oameni care nu au abilităţile necesare pentru utilizarea Internetului. Fundaţia ECDL promovează dezvoltarea programelor pentru competenţe digitale la toate nivelele educaţionale în toată Europa şi susţine perfecţionarea şi modernizarea sistemelor educaţionale, punând la dispoziţia tinerilor de astăzi aptitudinile necesare pentru mobilitate pe piaţa muncii din viitor,  utilizând certificarea ca rezultat măsurabil al investiţiei în programe de aptitudini digitale.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>