Header

Politici climatice: Comisia Europeană se aliază cu întreprinderile, grupările ecologiste și universitățile pentru a promova soluții problemelor climatice

October 29th, 2012 | Posted by admin in Informaţii

Connie Hedegaard, comisarul european pentru politici climatice, a lansat în luna octombrie 2012 o campanie paneuropeană de comunicare, în colaborare cu mai mult de 70 de organizaţii din întreaga Europă. Având sloganul „Lumea pe care o vrei. Cu clima care îţi place.”, campania vizează aducerea soluţiilor practice în centrul dezbaterilor pe tema schimbărilor climatice şi demonstrarea faptului că acţiunile în domeniul climatic pot să crească bunăstarea şi să aducă beneficii economice cetăţenilor europeni.
În Europa există numeroase exemple de soluţii climatice inteligente şi inovatoare care reduc poluarea cu CO2 şi îmbunătăţesc, totodată, calitatea vieţii oamenilor. De exemplu, în gara centrală din Stockholm se converteşte căldura corporală a navetiştilor în energie termică pentru o clădire de birouri din apropiere, reducându-se atât emisiile, cât şi factura la energie cu 20-25%. În Danemarca, datorită energiei solare, şcoala Gedved din Horsens economiseşte 30 000 EUR pe an la factura de energie. Banii economisiţi se cheltuiesc pentru îmbunătăţirea educaţiei.
Astfel de soluţii fără perdanţi, ce îmbină economiile băneşti, economia de timp şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, stau la baza campaniei de comunicare lansate de comisarul Hedegaard la sediul primăriei Londrei.
„Avem de ales între a ACȚIONA pornind de la cunoștințele pe care le deținem despre schimbările climatice și a sta deoparte asistând la înrăutățirea situației. Ambele opțiuni costă. De ce să nu creăm lumea pe care o vrem, cu clima care ne place – până nu este prea târziu? Prin intermediul acestei campanii urmărim să focalizăm dezbaterea asupra soluțiilor potențiale și să aflăm ce anume ne împiedică să le aplicăm”, a afirmat Connie Hedegaard.
Axată pe un site care va fi disponibil în curând în toate cele 23 de limbi oficiale ale UE, campania este concepută ca o platformă de participare unde persoanele, întreprinderile şi grupările locale vor putea să încarce, să promoveze şi să dezbată soluţii pentru reducerea emisiilor de carbon şi să participe la un concurs paneuropean al cărui scop este identificarea celei mai bune şi originale soluţii.
Parteneriatele cu organizaţii similare reprezintă o parte centrală a campaniei. Mai mult de 70 de organizaţii, printre care se numără asociaţii de întreprinderi, universităţi, organizaţii neguvernamentale şi instituţii guvernamentale, sunt deja parteneri de campanie confirmaţi. Se are în vedere înscrierea mai multor parteneri pe măsură ce campania evoluează.
La evenimentul de lansare „Viziuni pentru o lume care vă place”, partenerii de campanie şi cetăţenii s-au alăturat comisarului Hedegaard, secretarului de stat pentru energie şi schimbări climatice din Regatul Unit, ED Davey, şi altor vorbitori pentru a da semnalul de începere a dezbaterii. Discuţiile au fost transmise în direct pe pagina de Facebook a campaniei. Contribuţiile au putut fi adăugate şi pe Twitter.
În perioada 2012-2013, se pregătesc şi alte evenimente în mai multe state membre, inclusiv în Bulgaria, Italia, Polonia şi Portugalia.
Context
Campania se va desfăşura până la sfârşitul anului 2013 şi urmăreşte valorificarea soluţiilor rentabile existente pentru atingerea obiectivului UE de reducere cu 80-95% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050.
Aceasta reprezintă o continuare a comunicării Comisiei din martie 2011, intitulată „Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon”, care stabileşte modalităţile de realizare a unor reduceri drastice, dar rentabile ale emisiilor în principalele sectoare economice. Din foaia de parcurs reiese că realizarea unei economii cu emisii reduse de carbon va spori investiţiile în tehnologii şi în infrastructuri ecologice precum reţelele electrice inteligente şi va determina reducerea substanţială a preţului importurilor de petrol şi gaz.
Pe termen mediu, până în 2020, UE vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20%, îmbunătăţirea eficienţei energetice cu 20% şi creşterea la 20% a ponderii energiei din surse regenerabile în mixul energetic. În prezent, emisiile UE sunt mai mari cu 17% faţă de cele din 1990.
Informații suplimentare
Evenimentul de lansare din 8 octombrie s-a transmis în direct pe pagina de Facebook a campaniei la adresa www.facebook.com/EUClimateAction. S-a putut participa la discuţii pe Twitter la #worldulike.
Site-ul internet al campaniei: http://world-you-like.europa.eu. Informaţiile de presă şi fotografiile sunt disponibile pe site.
Lista proiectelor europene: http://world-you-like.europa.eu/en/success-stories
Pentru mai multe informaţii cu privire la foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii reduse de carbon până în 2050, a se vedea site-ul internet al Direcţiei Generală Politici Climatice, la adresa http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>