Header

Romania va avea Registru Agricol în format electronic

April 19th, 2013 | Posted by admin in Informaţii

stemaOrganismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale a publicat în data de 1 aprilie 2013 Ghidul Solicitantului pentru achiziționarea sistemului informatic destinat gestiunii Registrului Agricol  în format electronic. Termenul limită pentru înregistrarea on-line a propunerilor de proiecte este 5 iunie 2013, ora 16.30.  Bugetul total al proiectului este de 50 milioane de euro și are ca dată de finalizare anul 2015.
Registrul Agricol al României conține o cantitate vastă de informații despre fiecare gospodărie din cuprinsul fiecărei unități administrativ-teritoriale, precum: numărul membrilor gospodăriei, suprafețe, tipuri de culturi, șeptel, mașini, instalații, unelte. Noul proiect de Registru Agricol electronic are în vedere depășirea simplei digitalizări a documentelor și își propune redefinirea, regândirea în totalitate a proceselor și procedurilor astfel încât cetățenii și firmele să beneficieze de servicii cu un grad înalt de sofisticare, cu rezultate vizibile în economia de timp și energie, cu impact în eficiență. Informația va fi restructurată și procesele de gestionare a acesteia vor fi recreate astfel încât se vor crea premisele unei administrări mai eficiente a resurselor agricole.
Ca premieră în România, în acest Ghid al proiectului sunt impuse standarde de interoperabilitate între sistemele instituțiilor care  au un rol major în cadrul proiectului: primării, consilii județene, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Ministerul Finanțelor, Oficiul Național Registrul Comerțului. Aceste standarde vor fi incluse de acum înainte în toate proiectele MSI care se vor preta pentru o atare abordare, interoperabilitatea fiind un unul dintre pilonii de bază ai Agendei Digitale europene 2020 pe care România îi va integra în Strategia proprie pentru Agenda Digitală, începând din noul exercițiu bugetar.
Beneficiarii proiectului sunt Consiliile Județene ca lideri de proiect, în  parteneriat cu alte unităţi administrativ-teritoriale (U.A.T-uri definite în baza Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), din judeţul respectiv.
”Sistemul va contribui la o dezvoltare regională sustenabilă, bazându-se pe pe noile politici de descentralizare din domeniu. Datele vor putea fi astfel consolidate și gestionate agregat la nivel județean și valorificate la nivel național. Scopul proiectului include optimizarea proceselor și consolidarea datelor critice ale României în vederea realizării unor punți informaționale între statele membre și gestionarea bazată pe date reale a fondurilor structurale existente și viitoare” a declarat Dan Nica, ministrul pentru societatea informațională.
Alocarea financiară aferentă prezentei cereri de propuneri de proiecte este de 220.000.000 lei, din care aproximativ 181.940.000 lei FEDR şi 38.060.000 lei de la bugetul de stat. Valoarea finanțării se va situa între 4.400.000 lei (pragul minim)  și 6.600.000 lei (plafonul maxim).
Apelul a fost lansat în cadrul Operațiunii 3.2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”.
Ghidul solicitantului și celelalte documente sunt disponibile aici.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>