Header

Gabriel Dragomir – expert pentru “Digital Agenda for Europe”

July 15th, 2014 | Posted by admin in Informaţii

Gabriel_DragomirDin anul 2014, Gabriel Dragomir este consilier (Young Advisors from Romania) pentru România la “Digital Agenda for Europe” în cadrul Comisiei Europene. Grupul de experţi, tineri consilieri ai vicepreşedintelui Neelie Kroes – comisarul pentru Agenda Digitală, este un organism consultativ, care are misiunea de a informa şi consilia vicepreşedintele pe diferite aspecte relevante pentru Agenda Digitală pentru Europa (DAE) şi viitorul societăţii digitale dintr-o perspectivă specifică generaţiei tinere. Doctorant la Universitatea din Bucureşti, acesta a oferit consultanţă în domeniul eLearning şi dezvoltare de software academic pentru mai multe proiecte structurale finanţate de UE în domeniul învăţământului superior din România: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI); Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS); Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA). Este expert Drupal în elaborarea de proiecte pentru Învăţământul Superior şi Virtual Learning. Folosind platforma Drupal, în anul 2010, a realizat o nouă concepţie şi proiectare Web pentru proiectele educaţionale CNIV şi ICVL (http://www.c3.cniv.ro, http://www.c3.icvl.eu) de la Universitatea din Bucureşti.

Sursa ştire: http://www.c3.icvl.eu

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>