Header

Europa trebuie pregătită pentru economia digitală

December 12th, 2014 | Posted by admin in Informaţii

Europe-578-80-1Economia digitală oferă oportunităţi infinite pentru cetăţeni, companii şi mediu. DIGITALEUROPE, în calitate de purtător de cuvânt al industriei de tehnologie digitală din Europa, a lansat un apel către factorii de decizie de la nivelul UE pentru a crea un cadru adecvat de condiţii care să permită economiei digitale să prospere. Deşi Big Data implică anumite riscuri care trebuie avute în vedere, atenţia ar trebui concentrată în special pe valorificarea oportunităţilor sale. În susţinerea acestui apel, DIGITALEUROPE a publicat documentul Making Europe Fit for the Data Economy.

Salutăm iniţiativa Comisiei Europene de a recunoaşte importanţa Big Data pentru economia europeană în comunicarea sa recentă Towards a thriving data-driven economy”. DIGITALEUROPE susţine integral obiectivul de a dezvolta un plan de acţiune coordonat pentru a identifica oportunităţile Big Data şi a permite UE să concureze global în economia digitală”, se arată în document.

Prin publicarea documentului Making Europe Fit for the Data Economy, DIGITALEUROPE doreşte să facă o primă contribuţie la acest proces. În primul rând, dorim să ilustrăm oportunităţile enorme oferite de Big Data companiilor şi societăţii în general. Prin exemple concrete, am arătat cum pot datele să transforme diferite sectoare ale economiei, astfel beneficiind întreaga societate.

Beneficii economice

În ultimul deceniu, progresul rapid în domeniul tehnologiei de calcul, al conectivităţii globale şi capabilităţilor analitice a generat o nouă fază puternică în revoluţia IT: economia digitală. În această fază, analiza datelor a devenit mai importantă ca niciodată ca sursă de înţelegere, inovaţie şi avantaj competitiv pentru indivizi, companii şi guverne. Se estimează că, până în 2020, analiza datelor (Big Data analytics) ar putea impulsiona creşterea economică a UE cu 1,9%, însemnând o creştere a PIB-ului de 206 miliarde de euro. Pieţele de tehnologii şi servicii Big Data din Europa de Vest au previzionat o creştere de la 1,8 miliarde euro în 2013 la 5,3 miliarde în 2018. În plus, Big Data are potenţialul de a genera crearea semnificativă de noi locuri de muncă. Doar în Marea Britanie, numărul specialiştilor Big Data din cadrul companiilor mari se previzionează că va creşte cu peste 240% între 2012 şi 2017, se arată în documentulDIGITALEUROPE.

Analiza datelor în timp real, de la producţie până la utilizare, oferă o nouă înţelegere a maşinilor şi a proceselor de producţie. Internet of Things le permite maşinilor să comunice între ele şi să răspundă automat la cerinţele în schimbare ale pieţei. Cantităţile de date cu o creştere masivă ce provin din reţelele sociale, senzorii industriali, dispozitive electronice cu adrese IP, aplicaţiile mobile şi serviciile bazate pe locaţie devin active valoroase atunci când sunt combinate inteligent, folosind tehnologii big data împreună cu soluţii adecvate de asigurare a confidenţialităţii. Analiza unor astfel de seturi diverse de date le poate oferi producătorilor un feedback important pentru deciziile lor viitoare privind producţia: de exemplu, un inginer poate folosi feedback-ul din reţelele sociale pentru a rezolva o problemă legată de calitate. În mod similar, producătorii cu lanţuri de aprovizionare complexe, globale, pot să acceseze acum rapid întregul istoric al unei părţi dintr-un produs, dar şi subcomponentele sale critice, pentru a asigura calitatea produsului şi siguranţa pe parcursul întregului lanţ de aprovizionare, în beneficiul clienţilor şi al vânzărilor.

Plan de acţiuni

Comisia Europeană a făcut un prim pas important în sublinierea unor posibile elemente ale unui plan de acţiune UE pentru tranziţia către economia digitală a viitorului, vizând în acelaşi timp viitoarele provocări sociale ale Europei. Potrivit DIGITALEUROPE, un astfel de plan de acţiune ar trebui să se axeze pe următoarele măsuri:

  • Să adopte un cadru UE modern, armonizat şi bazat pe risc pentru protecţia datelor, care să asigure încredere şi în acelaşi timp să permită inovaţii benefice pentru societate în economia digitală.

  • Să încurajeze protecţia aplicaţiilor Big Data de atacuri cibernetice, concentrând eforturile de reglementare către infrastructuri cu adevărat critice.

  • Să susţină dezvoltarea unor standarde globale, create în mod voluntar, orientate către piaţă şi neutre din punct de vedere tehnologic, pentru a asigura interoperabilitatea seturilor de date.

  • Să clarifice aplicarea legilor UE în domeniul copyright-ului.

  • Să impulsioneze implementarea Open Data, prin transpunerea Directivei Public Sector Information în legi naţionale, cel târziu până în iunie 2015 (în statele membre UE). Open Data le oferă dezvoltatorilor şi start-up-urilor o colecţie bogată de date gratuite şi disponibile public, pe care aceştia le pot folosi pentru a dezvolta produse inovatoare şi servicii pentru consumatori, companii şi organizaţii guvernamentale (de exemplu, aplicaţii mobile pentru servicii de localizare).

  • Să creeze încredere în fluxurile de date transfrontaliere, prin susţinerea implementării recomandărilor Trusted Cloud Europe.

  • Să aibă în continuare în vedere deficitul de aptitudini digitale, prin susţinerea unor iniţiative precum The Grand Coalition for Digital Jobs.

  • Să încurajeze în continuare investiţiile private în infrastructuri broadband şi tehnologii HPC cu finanţare publică.

DIGITALEUROPE este pregătită să se implice activ alături de Comisia, Parlamentul, Consiliul şi statele membre UE în creionarea ulterioară a planului de acţiuni.

Big Data, în practică

În fiecare zi, producătorii livrează milioane de dispozitive electronice şi alte produse către clienţi din întreaga lume. Dar în condiţiile în care clienţii devin tot mai globali şi lanţurile de aprovizionare devin tot mai dependente de reţelele de parteneri, producătorii se confruntă cu o mare provocare: identificarea riscurilor privind calitatea produselor. Compania Omneo a colaborat cu Dell/Cloudera la dezvoltarea unei soluţii Big Data, accelerată de Intel, care ajută producătorii să obţină o vizibilitate de 360 de grade asupra lanţului de aprovizionare, accesând miliarde de date despre produse în mai puţin de trei secunde. Soluţia de management al datelor despre produse, bazată pe cloud, colectează date brute de producţie (precum fabrica, furnizorul, servicii de teren şi reparaţii after-market) şi apoi le transformă astfel încât pot fi căutate, analizate şi valorificate într-un singur loc. Prin introducerea unui număr de serie, producătorii pot accesa întregul istoric al unei componente şi subcomponentele critice ale acesteia, pentru a identifica şi rezolva probleme din lanţul de aprovizionare înainte ca acestea să afecteze negativ clienţii sau vânzările. Clienţii Omneo raportează economii anuale între 12 şi 20 de milioane de euro fiecare, datorită acestei soluţii.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>