Header

eSkills, cruciale pentru recuperarea economică a Europei

March 23rd, 2015 | Posted by admin in Informaţii

eSkills for Jobs 2015Oamenii care nu au aptitudini ICT riscă să piardă beneficiile oferite de economia digitală, atât în ceea ce priveşte câştigurile, cât şi perspectiva găsirii unui loc de muncă”, scrie Miriam Dalli, Membru supleant al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie din Parlamentul European, într-un articol apărut în publicaţia The Parliament Magazine.

Potrivit celor mai recente date, economia digitală are o rată de creştere de şapte ori mai rapidă decât restul economiei. Totuşi, Europa nu reuşeşte să valorifice această creştere, în timp ce Statele Unite şi China preiau conducerea. Acest aspect arată că trebuie să înţelegem rolul crucial pe care economia digitală trebuie să-l aibă în recuperarea Europei.

Cred că, în prezent, tehnologiile digitale reprezintă una dintre cele mai bune oportunităţi pentru crearea de locuri de muncă şi pentru creştere sustenabilă. Globalizarea şi evoluţiile tehnologice vor continua să domine viitorul. Accesul îmbunătăţit la ICT constituie o provocare extrem de importantă, iar în mediul economic actual, reprezintă o oportunitate care nu trebuie ratată”, afirmă Miriam Dalli.

Companiile trebuie să poată experimenta o piaţă digitală unică reală, fără frontiere. Companiile mici şi mijlocii şi start-up-urile trebuie să fie încurajate să privească ICT-ul ca pe un instrument vital pentru reducerea costurilor, inovaţie şi acces la pieţe mai largi.

Tehnologia singură nu va furniza impulsul necesar pentru o recuperare economică îmbunătăţită a Europei. Disponibilitatea unor noi aptitudini este vitală în această eră de schimbare tehnologică şi economică rapidă. Europa are nevoie de mai mulţi oameni cu pregătire avansată în ICT.

Cei cărora le lipsesc aceste aptitudini riscă să piardă beneficiile oferite de economia digitală, atât în termeni de câştiguri, cât şi de obţinere a unui loc de muncă. Toţi cetăţenii, inclusiv cei cu risc de excludere – cei cu abilităţi diferite sau cunoştinţe digitale reduse – au nevoie de stimulente şi aptitudini pentru a accesa computerele şi internetul”, mai spune aceasta.

Trebuie luate măsuri urgente pentru a dezvolta o bază de aptitudini specializate de calitate ridicată, maximizând oportunităţile de angajare, cu accent pe abordarea inegalităţilor şi creşterea participării femeilor. Trebuie să intensificăm eforturile pentru a alinia oferta şi cererea de eSkills, pentru a creşte numărul ofertelor de instruire, pentru a susţine activităţile entreprenoriale în domeniul ICT şi pentru a atrage cât mai multe părţi interesate la nivelul întregii Europe.

Cred că aplicarea tehnologiilor digitale trebuie să fie integrată în toate cursurile şcolare şi universitare, precum şi în mediile de instruire non-formale. De asemenea, ar trebui identificate principalele provocări cu care se confruntă femeile care doresc să lucreze în ICT, fiind necesară oferirea unor stimulente angajatorilor care recrutează mai multe femei în domeniul digital.

O forţă de muncă educată şi instruită este crucială într-o economie bazată pe cunoaştere. Aptitudinile şi capabilităţile oamenilor sunt piloni importanţi în crearea valorii economice la nivelul tuturor sectoarelor societăţii. Politicile noastre trebuie să asigure că fiecare poate învăţa, îşi poate extinde aptitudinile şi poate valorifica tehnologia. Numărul locurilor de muncă care solicită aptitudini ICT se aşteaptă să crească semnificativ şi cred că UE şi toate statele sale membre trebuie să-şi concentreze eforturile pe dezvoltarea aptitudinilor digitale şi ICT în rândul tuturor europenilor, astfel încât să dispună de aptitudinile digitale necesare pentru a răspunde cerinţelor viitorului”, concluzionează Miriam Dalli.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>