Header

Declaraţia de la Bratislava – Competenţele digitale fac diferenţa

October 27th, 2016 | Posted by admin in Informaţii

Având în vedere dimensiunile actuale ale noii revoluţii digitale, guvernele, companiile şi instituţiile educaţionale vor fi nevoite să-şi schimbe modul în care abordează educaţia, competenţele şi ocuparea forţei de muncă, dar şi să construiască noi modele de formare sau chiar noi instituţii pe piaţa muncii. Prin Declaraţia de la Bratislava, din 18 octombrie, reprezentanţi guvernamentali, ai industriei, mediului academic, ONG-uri şi alţi factori de decizie din Europa s-au angajat să reducă deficitul de competenţe digitale, unindu-şi forţele şi lucrând împreună.

Unul dintre punctele slabe ale Europei în ceea ce priveşte noile tehnologii constă în dificultatea de a transpune baza sa de cunoştinţe în bunuri şi sevicii vandabile şi în locuri de muncă noi şi mai bune. Mai mult decât atât, în ultimii ani, creşterea numărului de refugiaţi în Europa a oferit o oportunitate de a reduce deficitul de competenţe digitale. Mulţi refugiaţi au potenţialul de umple acest gol, iar provocările constau la ora actuală în perfecţionarea profesională a acestora şi introducerea lor pe piaţa muncii. Companii din toate sectoarele, inclusiv din sectorul tehnologic, au sesizat această oportunitate şi multe sunt angajate în acţiuni pentru a o transforma în realitate. Pentru că, fără un capital uman calificat corespunzător, digitalizarea economiei europene va deveni problematică.

Pe 10 iunie 2016, Comisia Europeană a anunţat o nouă Agendă pentru competenţe în Europa. Aceasta include 10 acţiuni pentru a înzestra cetăţenii cu competenţe mai bune, printre care se numără şi lansarea pe 1 decembrie 2016 a Coaliţiei pentru Competenţe Digitale şi Locuri de muncă, pe care jucătorii din industrie şi acţionarii cheie s-au angajat în totalitate să o susţină.

Înţelegând nevoia de a accelera aceste activităţi, de a avea o abordare disruptivă şi deschisă în ceea ce priveşte educaţia, eSkills for Jobs a lansat un apel către Statele Membre şi Comisia Europeană pentru a acţiona împreună, alături de industrie, în următoarele direcţii:

Să stimuleze programele de formare de competenţe digitale

Statele Membre ar trebui să se asigure că serviciile publice de ocupare a forţei de muncă sunt la curent cu cerinţele actuale şi viitoare ale industriei în ceea ce priveşte competenţele digitale.

Să susţină educaţia adaptată la cerinţele industriei

Modele noi şi inovatoare sunt necesare pentru adaptarea la mediul în schimbare rapidă, astfel încât actorii vechi să conlucreze şi să adauge valoare dincolo de modelele tradiţionale de cooperare. Industria şi-a îndeplinit rolul în valorificarea noilor modele de cooperare, care au potenţialul de a reduce deficitul de competenţe digitale.

Să accelereze încurajarea mobilităţii forţei de muncă

Succesul strategiei privind Piaţa Unică Digitală Europeană rezidă în abilitatea ceţăţenilor de a avea locuri de muncă digitale la nivelul întregii Europe.

Să susţină Coaliţiile naţionale pentru competenţe digitale şi locuri de muncă

Comisia Europeană ar trebui să furnizeze instrucţiuni cu privire la punerea în aplicare a strategiilor de competenţe digitale naţionale, cu accent pe oferta de competenţe în domeniile cloud, big data şi internet of things.

Să crească gradul de conştientizare a oportunităţilor privind carierele digitale

În condiţiile în care ratele şomajului rămân ridicate, juxtapuse cu tehnologiile emergente (produse şi servicii), este necesară creşterea înţelegerii şi promovării carierelor digitale la nivelul tuturor sectoarelor şi organizaţiilor, nu doar în industria IT, şi în special în rândul femeilor.

Să susţină maturizarea profesiei ICT în Europa

Intrarea în următorul val de computing, cunoscut ca şi computing-ul omniprezent, solicită acţiuni pentru maturizarea profesiei ICT. Industria trebuie să se asigure că baza de cunoştinţe, aptitudinile şi competenţele practicienilor IT din Europa îndeplinesc cele mai ridicate standarde profesionale globale şi sunt actualizate constant.

Să asigure disponibilitatea fondurilor europene pentru iniţiative de formare şi perfecţionare profesională

Potrivit noii Agende pentru competenţe în Europa, în perioada 2014-2020, prin Fondul Social European şi Fondul European de Dezvoltare Regională, se vor injecta peste 30 de miliarde Euro pentru a susţine dezvoltarea competenţelor, iar programul Erasmus+ susţine dezvoltarea competenţelor în educaţie şi formare cu aproape 15 miliarde Euro.

Să inspire fetele să urmeze studii şi cariere în domeniu IT

Femeile pot şi trebuie să joace un rol mai puternic în viitoarea noastră societate digitală. Locurile de muncă digitale reprezintă o oportunitate extraordinară de a crea o societate mai echilibrată între bărbaţi şi femei, iar femeile pot aduce multă expertiză şi capacitate în acest sector.

Pentru Statele Membre, eliminarea barierelor în calea dezvoltării economiei digitale bazată pe libera circulaţie a informaţiei şi a cunoştinţelor ar putea asigura o creştere suplimentară a PIB-ului de 4% în următorii zece ani, însumând un câştig de 500 de miliarde de Euro.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>