Header

Pilonul 4 – Internet de mare viteză

Bookmark and Share

Pilonul 4 – Internet de mare viteză

Strategia 2020 subliniază importanţa implementării accesului în bandă largă pentru promovarea incluziunii sociale şi a competitivităţii în UE. Ea a reafirmat obiectivul de a pune la dispoziţia tuturor europenilor până în 2013 a posibilităţii acces în bandă largă şi are ca obiectiv garantarea accesului tuturor europenilor, până în 2012, la viteze de internet mult superioare, de peste 30 Mbps şi realizarea obiectivului de creştere a numărului de familii europene care se abonează la conexiuni internet de peste 100 Mbps.

Acţiunea 42. Adoptarea unei strategii comune de broadband la nivel de UE

Problemă Implementarea comunicaţiilor în bandă largă este crucială, concomitent cu prezenţa publicului utilizator, şi de aceea există riscul ca internetul de bandă largă să fie implementat doar în zonele cu o densitate crescută a populaţiei, rămânând astfel arii excluse.
Definire Adoptarea unei strategii de broadband pentru realizarea unui cadru comun al acţiunilor la nivel UE şi a statelor membre în vederea atingerii obiectivului stabilit prin Startegia 2020 privind  comunicaţiile broadband la nivel  european.
Acţiuni la nivelul UE
 • Reducerea costurilor pentru dezvoltarea reţelelorde acces în bandă largă din UE.
 • Asigurarea, planificarea şi coordonarea eficientă  la nivel European.
 • Reducerea obstacolelor administrative.
 • Susţinerea utilizării fondururilor structurale pentru dezvoltare rurală în implementarea comunicaţiilor în bandă largă

În septembrie 2010 Comisia a adoptat un set comun de reguli pentru atingerea obiectivului stabilit prin Strategia 2020 privind comunicaţiile broadband la nivel european.

Alături de Recomandarea privind Reţelele de acces de generaţie viitoare, a fost adoptată propunerea pentru un program pentru utilizarea spectrului radio, în vederea încurajării investiţiilor prin măsuri clare, .

Acţiuni la nivel naţional
 • A fost elaborată Strategia Naţională de Broadband, aprobată prin HG 444/2009
 • Adaptarea Strategiei Naţionale de Broadband la cerinţele Agendei Digitale adoptate de UE

Analiza recomandărilor CE privind setul comun de reguli pentru atingerea obiectivelor stabilit prin Strategia 2020 privind comunicaţiile broadband la nivel european.

 • Analiza recomandărilor privind reţelele de acces de  generaţie viitoare şi programul pentru utilizarea spectrului radio  , inclusiv prin realizarea unor proiecte de cercetare, în special pentru găsirea de soluţiii referitoare la zonele albe
 • Elaborarea de soluţii, prin promovarea de proiecte de cercetare prin Programele Sectoriale de cercetare ale MCSI, pentru implementarea de reţele de comunicaţii de bandă largă, ca suport pentru susţinerea generalizării Internetului de bandă largă şi a serviciilor electronice în zonele albe
 • Identificarea necesităţilor de modificări legislative şi implementarea acestora pentru generalizarea Internetului de bandă largă
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • ANCOM

Acţiunea 43. Finanţarea  broadband de mare viteză

Problemă Internetul de mare viteză ajută firmele mici să rămănă competitive şi le permite consumatorilor să beneficieze de  o gamă  largă de servicii oferite online.Sectorul privat este reticient în a investi în comunicaţii în bandă largă , deoarece implică:

 • Riscuri ridicate : infrastructura este partajată de operatorii din sectorul privat sau este rezultatul cooperării public-privat, oicare variantă este privită ca tranzacţie de risc ridicat
 • Perioade de plată mai lungi
 • Experienţă insuficientă: promotorii pot fi prea mici sau neexperimentaţi, pentru a atrage atenţia instituţiilor mari
Definire Consolidarea şi raţionalizarea finanţării comunicaţiilor  în bandă largă de mare viteză, prin mijloace europene, până în 2014 şi  găsirea unei forme de atragere a capitalului prin fonduri de investiţie europene.
Acţiuni la nivelul UE Fondurile europene trebuie utilizate pentru a compensa lipsa finanţării  din partea sectorului privat.Intervenţia UE este necesară pentru asigurarea accesului la informaţie şi în zonele rurale.2010:

 • Stabilirea unui grup de lucru informal pentru a găsi sursele posibile de finanţare

2011:

 • Lansarea proiectului spre consultare publică
 • Lansarea unui sondaj pentru a analiza finanţările posibile şi politicile de reglementare corespunzătoare
 • Finalizarea discuţiilor despre viitoare platformă de finanţare, cuantumul sprijinului  financiar şi acordurile legale şi instituţionale, în contextul finanţărilor viitoare.

2013

 • Testarea mai multor proiecte pilot din debite sau capital propriu
Acţiuni la nivel naţional
 • Elaborarea documentaţiei necesare şi implementarea proiectului “Suport pentru dezvoltarea comunicaţiilor în bandă largă  în zonele fără acoperire”
 • Elaborarea documentaţiei necesare şi implementarea proiectului de dezvoltare de bucle locale pentru zonele rurale, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală
 • Realizarea şi testarea unor proiecte pilot pentru reţele de mare viteză
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Ministerul Agriculturii
 • ANCOM
 • Consiliul Concurenţei

Acţiunea 44. Programul Politica în domeniul spectrului radio european

Problemă Un număr mare de aplicaţii şi servicii depind de accesul la spectrul radio. Micşorarea acestuia ar afecta anual economia europeană cu 250 mld euro.
Definire Prin decizia Parlamentului şi Consiliului European, se va crea o politică în domeniul spectrului de frecvenţe radio la nivel european, în scopul de a creşte eficienţa managementului spectrului radio şi maximizarea beneficiilor pentru consumatori.
Acţiuni la nivelul UE În vederea evitării unor potenţiale probleme generate de disponibilitatea frecvenţelor radio pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice, caz în care poate fi afecta competivitatea UE,  se cere o noua abordare a managementului spectrului radio.  Acesta trebuie să fie eficient şi să ofere accesare uşoră.Aprobarea obiectivelor comune pentru alocarea unor benzi noi de frecvenţe pentru  comunicaţii în bandă largă.2010

 • Adoptarea schiţei Programului de politică a spectrului radio, care se află în dezbatere în Consiliul şi Parlamentul European

2011

 • Cooperarea cu Consiliul şi Parlamentul European pentru adoptarea rapidă a formei finale a programului
 • Sprijinirea statelor membre pentru implementarea programului
Acţiuni la nivel naţional
 • Implementarea Programului de politică a spectrului radio
 • Analiza folosirii la nivel naţional a spectrului de frecvenţe radio şi adaptarea TNABF la noile servicii
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • ANCOM

Acţiunea 45. Incurajarea dezvoltării de Reţele de Acces de Generaţii Viitoare (Next Generation Access network – NGA)

Problemă În Europa, momentan accesul la internet se face prin reţelele de comunicaţii de bandă largă de prima generaţie, conectarea fiind prin cablu, telefon, mijloace care au viteze limitate. Astfel Europa este cu mult în urma ţărilor precum SUA şi China care au reţele de ultimă generaţie.
Definire Încurajarea investiţiilor în reţele de acces de generaţii viitoare prin măsuri clare şi eficiente.
Acţiuni la nivelul UE Crearea cadrului oportun ca statele UE  să folosească aceeaşi tehnologie de internet.2010

 • Adoptarea recomandării de încurajare a investiţiilor în reţele de acces de generaţii viitoare prin măsuri clare şi eficiente

2011

 • Monitorizarea implementării acestei politici de către autorităţile naţionale
Acţiuni la nivel naţional
 • Încurajarea investiţiilor comune în reţele NGA
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • ANCOM

Acţiunea 46. Elaborarea, de către statele membre, a planurilor naţionale privind comunicaţiile în  bandă largă

Problemă Cele mai multe dintre statele membre au strategii privind comunicaţiile în bandă largă. . Cele mai multe vizează, în principal,  o acoperire completă la nivelul de bază, fără să existe  măsuri clare care să asigure competiţie între furnizoripentru a oferi consumatorului opţiunea de a alege, precum şi  acces la internet de mare viteză.
Definire Planurile naţionale de privind comunicaţiile în bandă largă trebuie eleborate până în 2012.  Aceste planuri trebuie să conţină prevederi referitoare la atingerea obiectivelor privind gradul de acoperire,  şi viteza şi stabilite prin o Agenda Digitală pentru Europa.  Trebuie utilizate fondurile publice respectând regulile UE referitoare la concurenţă şi ajutor de stat. Comisia  va raporta anual progresul implementării dar şi a utilizării fondurilor europene.
Acţiuni la nivelul UE Elaborarea planului va stimula investiţia în internetul de mare viteză2011

 • Publicarea Agendei Digitale şi a analizei de suport în vederea pregătirii Adunării Europene pe tema Agendei Digitale
 • Lansarea unui broadband multilingvistic pentru a facilita schimbul de experienţă
 • Workshop-uri pentru autorităţile publice cu noţiuni din domeniul comunicaţiilor electronice şi al accesul la bandă largă
 • Îndrumări pentru autorităţile locale şi regionale în atragerea şi folosirea fondurilor europene

2012

 • Întocmirea unui raport cu privire la progresul statele membre în dezvoltarea strategiei de broadband în conformitate cu Strategia Europaă 2020
Acţiuni la nivel naţional
 • Elaborarea planului naţional de broadband având  ca suport Strategia Naţională de Broadband a României, adaptată la cerinţele Agendei Digitale
 • Organizarea de seminarii pentru autorităţile publice pentru familiarizarea cu noţiunile de bază privind  comunicaţiile  în bandă largă,
 • Asistarea şi instruirea autorităţilor locale şi regionale în atragerea şi folosirea fondurilor europene pentru dezvoltarea reţelelor de mare viteză
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
Acţiunea 47. Facilitarea, de către Statele membre, a investiţiilor în reţelele de comunicaţii de bandă largă
Problemă Principala problemă pentru introducerea fibrei optice de mare viteză este costul. Aceste costuri însă ar putea fi reduse printr-o coordonare la nivel naţional dar şi european.
Definire Statele membre trebuie să ia măsuri, inclusiv legale, pentru a facilita investiţiile în reţelele de comunicaţii de bandă largă. Măsurile trebuie să aibă în vedere resursele spectrului de frecvenţe radio.
Acţiuni la nivelul UE Doar o abordare coordonată va ajuta UE să asigure o acoperire completă a internetului de mare viteză2011

 • Explorarea beneficiilor unei pieţe interne pentru comunicaţii şi servicii electronice
 • Elaborarea unui studiu pentru identificarea măsurilor legislative necesare
Acţiuni la nivel naţional
 • Elaborarea unui studiu pentru identificarea măsurilor legislative necesare pentru dezvoltarea de comunicaţii şi servicii electronice
 • Consolidarea cadrului legislativ care să stimuleze investiţiile într-o infrastructură pentru internet de mare viteză, deschisă şi competitivă.
 • Stabilirea unui  cadru legislativ pentru coordonarea lucrărilor publice astfel încât să se reducă costurile pentru dezvoltarea reţelelor de comunicaţii de bandă largă  ;
 • Stimularea PPP în domeniul comunicaţiilor în  bandă largă
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

Acţiunea 48. Utilizarea fondurilor structurale pentru a finanţa dezvoltarea  reţelelor de comunicaţii de mare viteză

Problemă Fondurile pentru un astfel de domeniu nu sunt absorbite suficient de repede şi în totalitate în Polonia, Bulgaria, România, Grecia., din  cauza unei slabe coordonări între autorităţile relevante, precum  şi lipsei de  experienţă ei în reglementare, în domeniul tehnologic şi în probleme legate de ajutorul de stat.
Definire Utilizarea fondurilor structurale pentru a finanţa dezvoltarea reţelelor de comunicaţii de mare viteză, care deja sunt planificate pentru domeniul TI.
Acţiuni la nivelul UE Luând în calcul obiectivul Comisiei referitor la atingerea unui grad de acoperire de  100% în 2013, fonduri subsanţiale vor trebui investite în construirea reţelelor, în special în zonele rurale. Trebuie menţinut nivelul ridicat al absorbţiei fondurilor, pentru atingerea obiectivelor din 2013.În 2011 Comisia Europeană va lua în considerare elaborarea unor politici sau propuneri de reglementare în vederea garantării  înlăturării oricărui obstacol privind dezvoltarea de infrastructuri pentru comunicaţii în bandă largă la nivel european.  În cadrul acestui proces Comisia va ţine cont şi de discuţiile referitoare la următorul proiect de buget.Acţiunile specifice vor include:

 • Asistenţă tehnică pentru autorităţile naţionale în vederea accelerării procesului de  elaborare şi implementare a strategiei privind comunicaţiile în bandă largă şi creşterii ratei de absorbţie a fondurilor UE
 • Propuneri pentru o reglementare flexibilă a fondurilor UE
 • Propuneri de alocare a investiţiilor UE pentru co-finanţarea acţiunilor naţionale / regionale care vizează cartografierea infrastructurii existente şi a infrastructurii preconizate a se realiza.
 • Lansarea unui ghid privindinvestiţiile în reţelele de comunicaţii de bandă largă, în vederea creşterii investiţiilor în comunicaţiile în bandă largă  şi gradului de  absorbţie a fondurilor europene.
Acţiuni la nivel naţional
 • Măsuri pentru optimizarea implementării strategiei de comunicaţii în bandă largă prin absorţia fondurilor structurale UE, prin elaborarea unui ghid privind investiţiile în comunicaţii în bandă largă
 • Elaborarea unui plan de acţiune pentru cartografierea infrastructurii reţelelor de comunicaţii de bandă largă existente şi a infrastructurii preconizate a se realiza
Responsabili
 • Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 • Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

Acţiunea 49. Implementarea, la nivelul Statelor membre, a Programului European privind politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio

Problemă Alocarea spectrului de frecvenţe radio în Europa este slab coordonată. Ca rezultat utilizatorii internetului mobil deja întâmpină probleme legate de  reţea.
Definire Prin implementarea, la nivelul Statelor membre, a Programului european privind politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio se poate asigura alocarea coordonată a spectrului de frecvenţe radio în vederea atingerii  obiectivului de acoperire de 100% pentru comunicaţii în bandă largă  de 30 Mbps până în 2020 şi pentru reţele de acces de generaţie viitoare.
Acţiuni la nivelul UE
 • Fixarea unor reguli stricte şi clare cu privire la utilizarea spectrului radio
 • Alocarea spectrului radio acolo unde este util şi eficient
 • Toţi utilizatorii spectrului să îşi folosească eficient resursele alocate
 • Drepturile de utilizare a spectrului radio permit realizarea de aplicaţii şi servicii eficiente
 • Asigurarea participării UE pe piaţa globală a inovaţiilor în domeniul frecvenţelor radio.

2010

 • Adoptarea proiectului  Programului de politică a spectrului radio, care se află în dezbatere în Consiliul şi Parlamentul European
 • Sprijinirea statelor membre în relaţia cu state terţe

2011

 • Cooperarea cu Consiliul şi Parlamentul European pentru adoptarea rapidă a formei finale a programului
 • Adoptarea unei comunicări despre interesele comune europene pentru Conferinţa Mondială Radio din 2012
 • Sprijinirea continuă a statelor membre în implementarea spectrului
Acţiuni la nivel naţional
 • Elaborarea unui studiu privind modalităţile de utilizare a  spectrului de frecvenţe radio prin alocarea coordonată a cerinţelor spectrului pentru a atinge 100% acoperire de 30 Mbps broadband până în 2020 şi pentru reţelele de acces de generaţii viitoare.
 • Elaborarea unui plan naţional privind implementarea Programului de Politică Europeană în Domeniul Spectrului Radio
 • Elaborarea registrului naţional al spectrului radio şi al utilizatorilor
Responsabili
 • ANCOM

One Response

 • Paraschiv Ion says:

  Buna ziua,

  Ma tem ca sunt doar vorbe si initiative frumoase, doar pentru absorbtia de fonduri europene pentru hartii = studii , analize, etc.
  Concret , suntem un grup de peste 20 persoane, atat micro-intreprinderi cat si persoane fizice din localitatea timiseana Berini, ce nu reusim sa instalam nici-o conexiune stabila la un internet de calitate, cu toate ca fibra optica de la Telekom strabate localitatea.
  Singurele optiuni sunt variantele mobile GSM si 3g ce nu pot fi utilizate de o societate comerciala cu nevoi de comunicatii stabile.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>