Header

Agenda Digitală pentru România
Masa rotundă – Concluzii Roadshow Agenda Digitală
19 octombrie 2011
MCSI

Inovarea şi dezvoltarea platformei europene digitale – Timişoara – 3 octombrie 2011 – Hotel Timişoara, sala Viena

Eliminarea barierelor digitale – Iaşi – 6 octombrie 2011 – Hotel Unirea, sala Mezanin

Cercetare şi educaţie TIC – Cluj-Napoca – 11 octombrie 2011 – Hotel Golden Tulip Ana Dome, sala Colosseum

 

Agenda evenimentului

09:00 – 10:00 Primirea participanţilor

10:00 – 10:30 Discursuri oficiale (MCSI, AL, CE)

10:30 – 11:15 Concluzii parteneri

11:15 – 12:30 Concluzii MCSI

Teme mese rotunde Timişoara:

 • Simplificarea distribuţiei conţinutului creativ prin mijloace digitale
 • Aspecte privind semnătura digitală în Romania
 • Stabilirea unei platforme europene de combatere a crimei cibernetice
 • Impulsionarea investiţiilor private în TIC
 • Noile servicii electronice ale viitorului bazate pe cloud computing
 • Interoperabilitate şi certificare a serviciilor electronice publice

 

Teme mese rotunde Iaşi:

 • Atragerea de fonduri europene şi încurajarea investiitilor în sectorul broadband
 • Desfăşurarea de Reţele de Acces de Generaţii Viitoare (Next Generation Access Network – NGA)
 • Promovarea unei rate mai mare de participare a femeilor tinere si femeilor recalificate in sectorul IT&C
 • Integrarea sistemului eLearning în politicile naţionale de modernizare a educaţiei şi formării profesionale
 • Crearea unui cadru European pentru profesioniştii din domeniul IT&C, în scopul creşterii competenţelor şi mobilitîţii acestora în Europa

 

Teme mese rotunde Cluj-Napoca:

 • Măsuri privind accesul „simplu şi rapid” la fondurile de cercetare UE în domeniul TIC
 • Proiecte-pilot pe scară largă finanţate prin Programul de competitivitate şi inovare
 • Introducerea competenţelor şi alfabetizării digitale ca prioritate în iniţiativa emblematică „Noi competenţe pentru noi locuri de muncă”
 • Politici pe termen lung privind competenţele informatice şi alfabetizarea digitală
 • Integrarea eLearning în politicile naţionale de modernizare a educaţiei şi formării profesionale

 

Înregistrarea evenimentului: