Header

5.000.000 de oameni din întreaga lume au posibilitatea să fie instruiţi şi certificaţi datorită susţinerii Agendei Digitale de către Fundaţia ECDL. ECDL ROMANIA susţine obiectivul declarat al Fundaţiei ECDL prin derularea programului “Educaţie pentru Societatea Informaţională”, alături de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS).

 

Agenda Digitală lansată de Comisia Europeană este prima dintre cele şapte iniţiative-pilot din cadrul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Ca operator naţional al Fundaţiei ECDL, ECDL ROMANIA garantează suportul atât pentru obiectivele Agendei Digitale, cât şi pentru obiectivele specifice ale Fundaţiei ECDL pentru a asigura aplicarea acestora cu succes în România,  colaborând cu principalii factori de influenţă ai Agendei Digitale. (more…)

Agenda Digitală pentru România
Masa rotundă – Concluzii Roadshow Agenda Digitală
19 octombrie 2011
MCSI

Inovarea şi dezvoltarea platformei europene digitale – Timişoara – 3 octombrie 2011 – Hotel Timişoara, sala Viena

Eliminarea barierelor digitale – Iaşi – 6 octombrie 2011 – Hotel Unirea, sala Mezanin

Cercetare şi educaţie TIC – Cluj-Napoca – 11 octombrie 2011 – Hotel Golden Tulip Ana Dome, sala Colosseum

 

Agenda evenimentului

09:00 – 10:00 Primirea participanţilor

10:00 – 10:30 Discursuri oficiale (MCSI, AL, CE)

10:30 – 11:15 Concluzii parteneri

11:15 – 12:30 Concluzii MCSI

Teme mese rotunde Timişoara:

 • Simplificarea distribuţiei conţinutului creativ prin mijloace digitale
 • Aspecte privind semnătura digitală în Romania
 • Stabilirea unei platforme europene de combatere a crimei cibernetice
 • Impulsionarea investiţiilor private în TIC
 • Noile servicii electronice ale viitorului bazate pe cloud computing
 • Interoperabilitate şi certificare a serviciilor electronice publice

 

Teme mese rotunde Iaşi:

 • Atragerea de fonduri europene şi încurajarea investiitilor în sectorul broadband
 • Desfăşurarea de Reţele de Acces de Generaţii Viitoare (Next Generation Access Network – NGA)
 • Promovarea unei rate mai mare de participare a femeilor tinere si femeilor recalificate in sectorul IT&C
 • Integrarea sistemului eLearning în politicile naţionale de modernizare a educaţiei şi formării profesionale
 • Crearea unui cadru European pentru profesioniştii din domeniul IT&C, în scopul creşterii competenţelor şi mobilitîţii acestora în Europa

 

Teme mese rotunde Cluj-Napoca:

 • Măsuri privind accesul „simplu şi rapid” la fondurile de cercetare UE în domeniul TIC
 • Proiecte-pilot pe scară largă finanţate prin Programul de competitivitate şi inovare
 • Introducerea competenţelor şi alfabetizării digitale ca prioritate în iniţiativa emblematică „Noi competenţe pentru noi locuri de muncă”
 • Politici pe termen lung privind competenţele informatice şi alfabetizarea digitală
 • Integrarea eLearning în politicile naţionale de modernizare a educaţiei şi formării profesionale

 

Înregistrarea evenimentului: