Header

stemaOrganismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale a publicat în data de 1 aprilie 2013 Ghidul Solicitantului pentru achiziționarea sistemului informatic destinat gestiunii Registrului Agricol  în format electronic. Termenul limită pentru înregistrarea on-line a propunerilor de proiecte este 5 iunie 2013, ora 16.30.  Bugetul total al proiectului este de 50 milioane de euro și are ca dată de finalizare anul 2015.
Registrul Agricol al României conține o cantitate vastă de informații despre fiecare gospodărie din cuprinsul fiecărei unități administrativ-teritoriale, precum: numărul membrilor gospodăriei, suprafețe, tipuri de culturi, șeptel, mașini, instalații, unelte. Noul proiect de Registru Agricol electronic are în vedere depășirea simplei digitalizări a documentelor și își propune redefinirea, regândirea în totalitate a proceselor și procedurilor astfel încât cetățenii și firmele să beneficieze de servicii cu un grad înalt de sofisticare, cu rezultate vizibile în economia de timp și energie, cu impact în eficiență. Informația va fi restructurată și procesele de gestionare a acesteia vor fi recreate astfel încât se vor crea premisele unei administrări mai eficiente a resurselor agricole.
(more…)