Header

Comisia Europeană a publicat rezultatele consultării publice privind internetul obiectelor (Internet of Things).

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/conclusions-internet-things-public-consultation

A fost publicat studiul: “Animal identification and tracking in Romania using open source software”.

https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/animal-identification-and-tracking-romania-using-open-source-software-0

sau

Animal_identification_in_Romania_using_open-source

Comisia Europeană a lansat Marea Coaliție pentru crearea de locuri de muncă în sectorul IT. 

TheGrandCoalitionfordigitaljobcreationClosingthegapbydraft

Vă prezentăm de asemenea broșura European eSkills Week 2012: Background, facts and figures.

e-Skills Week 2012 – Facts and Figures Brochure

APDETIC va organiza “Săptămâna competențelor digitale 2013” în perioada 26-31 martie și va participa în această vară, alături de DIGITALEUROPE, la licitația pentru organizarea eSkills Week 2014.

Comisia Europeana a lansat cel mai mare program de cercetare privind actorii de incluziune digitala din Europa. Acești actori pot fi telecentre, biblioteci, organizații de instruire si formare sau alte spatii publice care ajuta oamenii să se familiarizeze cu tehnologia.

Sondajul face parte din amplul proiect de cercetare intitulat “MIREIA” (măsurarea impactului deținut de actorii de incluziune digitală în Europa, competențele și obiectivele de incluziune ale Agendei digitale pentru Europa), care are drept scop o mai bună înțelegere a rolului actorilor de Incluziune și care dorește să creeze instrumente adecvate pentru a facilita demonstrarea rezultatelor acestora și a contribuției pe care aceștia o aduc la realizarea politicilor europene de e-Incluziune.

(more…)

Comisia Europeană lanseazăPROIECTUL PENTRU PROTEJAREA RESURSELOR DE APĂ ALE EUROPEI (Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources), o strategie care vizează existenţa unei cantităţi suficiente de apă bună care să acopere nevoile oamenilor, economiei şi mediului. Este un document care oferă Statelor Membre instrumentele necesare îmbunătăţirii gestionării apei atât la nivel naţional, regional cât şi local, la nivelul albiei râurilor. Proiectul se bucură de susţinerea Innovation Partnership on Water, lansat în mai 2012.

(more…)