Header

logo_guvernÎn perioada 26-27 ianuarie, la invitaţia Ministerului pentru Societatea Informaţională (MSI), Centrul de Guvernare Electronică din Republica Moldova a avut o serie de întâlniri la Bucureşti cu înalţi reprezentanţi ai MSI, ai Ministerului Finanţelor Publice (MFP), ai ANAF şi ai Agenţiei pentru Agenda Digitală a României (AADR) pentru schimb de experienţă şi, totodată, în vederea identificării unor interese şi proiecte comune în domeniul e-guvernării.
“În prezent lucrăm la finalizarea unei liste de proiecte şi interese comune pe care le dorim de la această colaborare. Cred că va fi un parteneriat cu rezultate foarte bune şi concrete pentru ambele părţi: pentru Moldova din perspectiva perioadei de preaderare la Uniunea Europeană, iar pentru România de aplicare a unor modele testate de e-guvernare. Luăm în calcul inclusiv realizarea unor proiecte comune regionale, iniţiative pe care Uniunea Europeană la salută, dorind să creeze o mai bună competitivitate în spaţiul european”, a declarat ministrul pentru Societatea Informaţională, Sorin Grindeanu.

(more…)

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 117 din 21 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 940 din 30 decembrie 2011, Guvernul României a hotărât “constituirea Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului, denumită în continuare Infrastructură comună”.

Integratorul tehnic al infrastructurii comune va fi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care va integra infrastructurile deţinute de: Societatea Naţională de Radiocomunicaţii – S.A., Societatea Comercială TELETRANS – S.A., Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. şi Societatea Comercială “Telecomunicaţii CFR” – S.A.

În Infrastructura comună nu vor fi incluse şi infrastructurile ce asigură funcţionarea reţelelor de comunicaţii diplomatice ale statului român.

Infrastructura comună va fi coordonată de către Consiliului de coordonare interministerial, înfiinţat prin HG 319/2011.

În termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţã, Guvernul va aproba prin hotărâre înfiinţarea reţelei “Intranetul statului”, pe suportul de comunicaţii asigurat de infrastructura comună.

Sursa: www.monitoruljuridic.ro