Header

ecdlPotrivit raportului e-Skills for Jobs publicat de Comisia Europeană în 2014, deficitul de profesionişti IT calificaţi este de aşteptat să atingă în UE mai mult de jumătate de milion de persoane până în 2015 ajungând chiar la 900 000 până în anul 2020. România se va înscrie în acest trend crescăor. Cu toate acestea, în timp ce dezbaterile actuale se concentrează pe modul cel mai bun de educaţie a elevilor, puţin se menţionează astăzi despre gradul de formare al profesorilor. (more…)

ICVL

La Editura Universităţii din Bucureşti sunt în curs de apariţie volumul lucrărilor acceptate spre publicare în Proceedings-ul Conferinţei Internaţionale de Învăţământ Virtual (The 7th International Conference on Virtual Learning) ICVL 2012 (Print şi online ISSN 1844–8933, ISI Proceedings, accessed via Web of Science) şi volumul lucrărilor acceptate spre publicare la a X-a Conferinţă Naţională de Învăţământ Virtual CNIV 2012 (Print şi online ISSN 1842–4708).
Cele 67 de lucrări publicate în volumul ICVL 2012, sunt grupate în cele 4 secţiuni: Models & Methodologies (M&M), Technologies (TECH), Software Solutions (SOFT), “Intel® Education” – Innovation in education and research (IntelEdu). Alături de autorii români se află şi autori din SUA, Marea Britanie, Spania, Italia, Portugalia, Turcia, Iran, Rusia, Kazaklstan, Bulgaria, Republica Moldova, Şerbia, India şi Mexic. Continutul articolelor sunt on-line la adresa: http://www.c3.icvl.eu/2012/news/october-182012. În volumul CNIV 2012, cele 46 de lucrări sunt grupate în 5 secţiuni: A (Cercetare, dezvoltare) – Metodologii şi Tehnologii, Virtual Learning şi Virtual Reality – implementare şi aplicaţii; B (Proiecte şi aplicaţii) – Software Educaţional în învăţământul universitar; C (Proiecte şi aplicaţii) – Software Educaţional în învăţământul preuniversitar; D (Proiecte şi aplicaţii) – “Intel® Education” – eLearning Environments for 21st Century; E (Strategii, Obiective, Calitate) – Training şi Management Educaţional
Lucrările publicate în cele două volume vor fi prezentate în cadrul sesiunilor de lucru ale celor două Conferinţe de e-Learning. Cele două evenimentele ştiinţifice dedicate “2012 Alan Turing Year” se vor desfăşura simultan în perioada 2-3 noiembrie 2012 la Centrul de Conferinţe al Universităţii “Transilvania” din Braşov şi sunt organizate de Universitatea din Bucureşti cu suport de la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) şi compania Siveco România, în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie (TEHNE) şi Institutul pentru Educaţie.
Cu această ocazie se vor desfăşura şi alte evenimente importante:
1. Workshop “Haptic feedback System in education”, în parteneriat cu Universitatea  “Ovidius” Constanţa;
2. Expoziţia “Software Educaţional” – produse software, tehnică de calcul şi echipamente multimedia;
3. Concursul “Software Educaţional” – lucrări şi lecţii de software educaţional, proiecte, programe, produse software.
Despre Proiectele CNIV şi ICVL: “2010 -Towards a Knowledge Society- 2030″
Proiectele CNIV şi ICVL sprijină Iniţiativa eduVision2020 şi Digital Agenda 2020: CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte promovează implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.
Mai multe detalii despre CNIV şi ICVL pot fi accesate pe paginile oficiale ale conferinţelor (http://c3.icvl.eu, http://c3.cniv.ro).
Turneul conferinţelor: http://www.cniv.ro/Images/traseu-CNIV-ICVL.JPG)
Sursa: www.c3.cniv.ro

Neelie Kroes, vicepreşedinte al Comisiei Europene pentru Agenda digitală, vorbeşte despre experienţele sale începând din 2011 şi modul în care acestea aduc speranţă pentru viitor.

twitter.com/NeelieKroesEU

5.000.000 de oameni din întreaga lume au posibilitatea să fie instruiţi şi certificaţi datorită susţinerii Agendei Digitale de către Fundaţia ECDL. ECDL ROMANIA susţine obiectivul declarat al Fundaţiei ECDL prin derularea programului “Educaţie pentru Societatea Informaţională”, alături de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS).

 

Agenda Digitală lansată de Comisia Europeană este prima dintre cele şapte iniţiative-pilot din cadrul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Ca operator naţional al Fundaţiei ECDL, ECDL ROMANIA garantează suportul atât pentru obiectivele Agendei Digitale, cât şi pentru obiectivele specifice ale Fundaţiei ECDL pentru a asigura aplicarea acestora cu succes în România,  colaborând cu principalii factori de influenţă ai Agendei Digitale. (more…)