Header

O piață europeană internă eficientă și interconectată de energie ar oferi cetățenilor și firmelor soluții de furnizare sustenabilă a energiei la cele mai mici costuri posibile.
Prin comunicatul despre modul în care piața internă de energie poate funcționa, Comisia Europeană face un apel la statele membre pentru a-și uni eforturile pentru a transpune în practică și a implementa regulile existente privind piața internă europeană de energie. Comisia Europeană va colabora cu statele membre pentru a sprijini consumatorii și pentru a reduce intervențiile statale care distorsionează piețele.
Comisarul european pentru energie a declarat: “Atunci când vine vorba despre gaz și electricitate, cetățenii și companiile sunt interesate de două lucruri – furnizarea neîntreruptă a energiei la un preț accesibil. Cea mai bună soluție să îndeplinim aceste cerințe este să avem o piață europeană de energie funcțională.”

Chiar dacă s-au înregistrat progrese în ceea ce privește oferirea de soluții multiple, păstrând prețurile de furnizare sub control și asigurând energie suficientă fără întreruperi, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a putea exploata la întregul potențial o piață europeană integrată pe deplin. Pentru a atinge potențialul necesar pieței europene interne de energie la nivelul anului 2014, Comisia Europeană intenționează să ia mai multe măsuri.
Printre acestea se numără:

– implementarea legii pentru piața internă și aplicarea regulilor privind competitivitatea. Cu toate că au trecut deja 20 de luni de la termenul limită din martie 2011, există încă state membre care nu au pus în practică al treilea pachet privind piața de energie. Comisia Europeană va continua să aplice proceduri de infringement pentru a se asigura că aceste reguli sunt implementate corect. Regulile privind competiția vor fi impuse cu rigoare pentru a asigura o competiție corectă pentru toți jucătorii din piață.

– sprijinirea consumatorilor. Studiile relevă că doar unul din trei consumatori fac comparații între serviciile oferite. Conform estimărilor, consumatorii ar putea economisi până la 13 miliarde de euro pe an dacă ar contracta cea mai ieftină ofertă de energie disponibilă. Comisia Europeană se va asigura că legislația UE își va găsi un corespondent vizibil și în legislațiile naționale și că aceasta va fi respectată corespunzător de către toți jucătorii din piață. Printre acestea se numără dreptul de a-ți schimba furnizorul de energie, cu un preaviz de 3 săptămâni, fără nici un cost financiar suplimentar. Comisia Europeană va promova, de asemenea, implementarea de sisteme de măsurare inteligentă a consumului de energie, astfel încât aceștia să-și poată administra consumul de energie în timp real și să aibă un control mai bun asupra facturilor pe care le au de plătit. O atenție deosebită va fi acordată protejării consumatorilor vulnerabili. Suplimentar, Raportul privind transparența piețelor de energie pentru piața cu amănuntul din UE, prezintă recomandări pentru o prezentare clară a prețurilor, tarifelor și ofertelor.
În acest moment există doar 9 state membre (Austria, Republica Cehă, Germania, Finlanda, Luxemburg, Olanda, Slovenia, Suedia și UK) care nu au prețuri de energie cu amănuntul reglementate. Prețurile impuse de stat nu furnizează consumatorilor cea mai bună ofertă. Acestea creează o falsă impresie de protecție care de-motivează consumatorii să caute activ opțiuni mai bune, care să le ofere servicii de furnizare mai eficientă a energiei. Mai mult, prețurile cu amănuntul reglementate sunt o piedică în calea investițiilor. Ele descurajează întrarea unor noi companii pe piață și investițiile în noi soluții de generare de energie. Prețurile reglementate sub costuri nu duc decât la acumularea de datorii care până la urmă sunt suportate tot de plătitorii de taxe și impozite.

– asigurarea unui design flexibil al pieței. Unele state membre își propun să susțină producătorii de energie, pentru ca aceștia să-și mențină disponibile capacitățile de producție, astfel încât să poată fi furnizată suficientă energie chiar și atunci când sursele alternative de producere de energie, cum ar fi centralele eoliene și solare, nu funcționează. Acesta este denumit mecanismul de capacitate. Totuși mecanisme de capacitate introduse prematur sau prost proiectate pot provoca o fragmentare a pieței interne și pot pune piedici în calea investițiilor. Înainte de a promova astfel de mecanisme, statele membre trebuie să analizeze dacă există un deficit de investiții în producerea de energie și care este cauza acestui deficit. Înainte ca statele membre să intervină în piață la nivel național, ar trebui să ia în considerare soluții transfrontaliere. De regulă, soluțiile europene sunt mai eficiente din punct de vedere al costurilor.

Suplimentar, Comisia Europeană va propune linii directoare pentru scheme de susținere a energiei regenerabile care vor îmbunătăți eficiența pieței interne.

Istoric
În februarie 2011, șefii de state ai țărilor membre UE au declarat necesitatea rezolvării problemelor interne de energie până în 2014.
Pachetul al 3-lea pentru energie (Directivele 2009/72/EC și 2009/73/EC) reprezintă pietrele de temelie pentru integrarea pieței de gaze și de energie. Ele prevăd implementarea următoarelor măsuri:

(i) decuplarea rețelelor (separarea activităților de generare, producere și furnizare de gaz și electricitate);

(ii) probleme legate de protecția consumatorilor (în mod special în ceea ce privește obligația statelor membre de a proteja consumatorii vulnerabili, și de a furniza informații transparente în ceea ce privește facturarea și obligațiile contractuale, stabilind un punct unic de contact și un mecanism alternativ de arbitraj, înafara celor judecătorești, pentru rezolvarea disputelor); și

(iii) independența și puterea autorităților naționale de reglementare.

Mai multe informații
Comunicat Making the Internal Market Work
Documente de lucru ale Comisiei Energy Markets in the European Union in 2011
Documente de lucru ale Comisiei Investment Projects in Energy Infrastructure
Pagina web a Comisiei despre Piața Internă de Energie: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_en.htm
Raportul UE privind transparența piețelor de energie cu amănuntul: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm, http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/energy_en.htm