Header

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 117 din 21 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 940 din 30 decembrie 2011, Guvernul României a hotărât “constituirea Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului, denumită în continuare Infrastructură comună”.

Integratorul tehnic al infrastructurii comune va fi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care va integra infrastructurile deţinute de: Societatea Naţională de Radiocomunicaţii – S.A., Societatea Comercială TELETRANS – S.A., Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. şi Societatea Comercială “Telecomunicaţii CFR” – S.A.

În Infrastructura comună nu vor fi incluse şi infrastructurile ce asigură funcţionarea reţelelor de comunicaţii diplomatice ale statului român.

Infrastructura comună va fi coordonată de către Consiliului de coordonare interministerial, înfiinţat prin HG 319/2011.

În termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţã, Guvernul va aproba prin hotărâre înfiinţarea reţelei “Intranetul statului”, pe suportul de comunicaţii asigurat de infrastructura comună.

Sursa: www.monitoruljuridic.ro