Header

În 21 decembrie 2012, la Palatul Victoria, a avut loc o conferință de presă care a avut ca scop prezentarea proiectului intitulat „Centrul virtual de instruire a personalului”, cod SMIS 23558, implementat de Secretariatul General al Guvernului (numit în continuare SGG) în calitate de beneficiar și co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Creștererea Competitivității Economice, Axa prioritară III – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, Domeniul major de intervenţie 2 – ”Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3 – „Susţinerea implementării de aplicaţii E-Educaţie”, pentru care, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri are calitatea de Autoritate de Management (AM) iar în numele şi pentru acesta, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale are calitatea de Organism Intermediar (OI).

(more…)

5.000.000 de oameni din întreaga lume au posibilitatea să fie instruiţi şi certificaţi datorită susţinerii Agendei Digitale de către Fundaţia ECDL. ECDL ROMANIA susţine obiectivul declarat al Fundaţiei ECDL prin derularea programului “Educaţie pentru Societatea Informaţională”, alături de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS).

 

Agenda Digitală lansată de Comisia Europeană este prima dintre cele şapte iniţiative-pilot din cadrul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Ca operator naţional al Fundaţiei ECDL, ECDL ROMANIA garantează suportul atât pentru obiectivele Agendei Digitale, cât şi pentru obiectivele specifice ale Fundaţiei ECDL pentru a asigura aplicarea acestora cu succes în România,  colaborând cu principalii factori de influenţă ai Agendei Digitale. (more…)