Header

În 21 decembrie 2012, la Palatul Victoria, a avut loc o conferință de presă care a avut ca scop prezentarea proiectului intitulat „Centrul virtual de instruire a personalului”, cod SMIS 23558, implementat de Secretariatul General al Guvernului (numit în continuare SGG) în calitate de beneficiar și co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Creștererea Competitivității Economice, Axa prioritară III – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, Domeniul major de intervenţie 2 – ”Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3 – „Susţinerea implementării de aplicaţii E-Educaţie”, pentru care, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri are calitatea de Autoritate de Management (AM) iar în numele şi pentru acesta, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale are calitatea de Organism Intermediar (OI).

(more…)