Header
PMR1

În ultimii 3 ani, valoarea pieței telecom din EC a tot scăzut. Tendința descendentă este o consecință clară a fazei de maturitate în care au intrat aceste piețe. Perioada de creștere dinamică a numărului de clienți a fost depășită în toate cele trei segmente cheie ale pieței. Saturarea pieței afectează negativ până și transmisiile de date și segmentul ISP-iștilor.

Conform celui mai recent raport “Piața de telecomunicații din Europa Centrală 2012. Previziuni de dezvoltare pentru 2012-2017”, publicat de PMR, o companie de studii de piață, valoarea totală a pieței de telecomunicații din CE a avut în 2011 o valoare de 23,6 miliarde euro, ceea ce înseamnă o scădere de 3,7% față de anul anterior. Încetinirea economiei mondiale și problemele din zona Euro, corelate cu noile reglementări privind interconectarea, au influențat în mod negativ valoarea pieței în perioada 2009-2011. Doar în 2009 piața s-a prăbușit cu 13,2%, iar în 2010-2011 tendința negativă s-a păstrat. Tendința s-a păstrat inclusiv în 2012, când piața va scădea din nou cu 1,8% la o valoare de aproximativ 23,2 miliarde de euro.
Telefonia mobilă este de departe cel mai mare segment al pieței, anul trecut însemnând circa două treimi din valoarea serviciilor de telecomunicații din EC. Piața serviciilor de voce fixă au scăzut iar valoarea adusă de liniile fixe instalate a fost depășită de transmisiile de date și de serviciile ISP. Este interesant că în toate țările din EC valoarea serviciilor de voce mobilă au fost influențate în mod negativ de scăderea valorii serviciilor de interconectare, ceea ce a dus la venituri mai scăzute în toată regiunea. Mutarea serviciilor de voce de pe liniile fixe pe liniile mobile și creșterea accelerată a serviciilor de broadband în general și broadband mobil în particular, au rămas tendințele majore. Trebuie de asemenea menționat că de regulă serviciile internet sunt achiziționate la pachet. Din acest motiv, creșterea vizibilă de servicii la pachet s-a datorat în principal creșterii utilizării internetului la domiciliu.


Valoarea totală a serviciilor de telecomunicații din EC este puternic influențată de piața de telecomunicații din polonia, deoarece aceasta reprezintă cca. 40% din totalul veniturilor. Piața din Cehia reprezintă cca. 18% din totalul veniturilor, ceea ce arată că deși Cehia este o țară cu o populație mult mai mică decât Polonia, are o piață mai saturată și mai matură.
Unele dintre tendințele care se observă sunt comune tuturor țărilor din EC. Telefonia fixă este mai puțin competitivă decât telefonia mobilă și din acest motiv mulți abonați decid sș-și înlocuiască liniile fixe cu dispozitive mobile, nu numai cu tradiționalele telefoane mobile ci și cu tablete și smartphone-uri.
Reglementările națioale fac telefonia mobilă încă și mai competitivă, deoarece se încearcă introducerea pe piață a unor noi operatori și reducerea în continuare a tarifelor de interconectare. Aceste două tendințe duc la scăderea prețurilor de retail și fac telefonia mobilă și mai atractivă pentru consumatori.
Penetrarea cardurilor SIM depășește 100%, ceea ce înseamnă că o persoană deține mai mult de un card SIM. În fiecare an se adaugă pieței din EC circa 2 milioane de noi carduri SIM. Valoarea netă a acestor adăugări nu este semnificativă deoarece piața este aproape de saturație, dar operatorii au totuși mult de câștigat prin atragerea de noi abonați, sau prin atragerea unor abonați de la competiție.
Cea mai comună formă de acces broadband din EC este ADSL, urmată de CaTV. Adesea aceasta este oferită la pachet cu servicii TV sau alte servicii, cum ar fi linie fixă (VoIP) sau mobilă. Ca o consecință pachetele de 3 sau 4 servicii oferite de un operator sunt mult mai accesibile decât serviciile individuale oferite de diferite companii.
Mai mult, internetul mobil câștigă noi aderenți odată cu proliferarea tabletelor și a smartphone-urilor. În 2011 numărul utilizatorilor de internet a crescut cu 3 milioane iar numărul utilizatorilor de broadband a crescut cu 1 milion. Totuși încă din 2008 putem observa o creștere limitată, la ambele categorii, ceea ce indică un grad ridicat de penetrare a pieței.

Ca un rezultat al înlocuirii tipurilor de servicii, din 2005 numărul de linii fixe scade annual. Prețurile competitive și ratele bune de acoperire, încurajează utilizatorii să renunțe la liniile fixe în favoarea serviciilor mobile. Mai multe informații pot fi obținute din raportul PMR “Telecommunications market in Central Europe 2012. Development forecasts for 2012-2017”.